جزوه آموزشی اصول نامه نگاری مکاتبات اداری|اِل آی

جزوه آموزشی اصول نامه نگاری مکاتبات اداری

دسته بندی فایل: سایر
کلمات کلیدی مطلب:نامه نگاری اداری,نامه نگاری اداری انگلیسی,نامه نگاری اداری فارسی,نامه نگاری اداری به زبان انگلیسی,اصول نامه نگاری اداری,انواع نامه نگاری اداری,روشهای نامه نگاری اداری,نامه نگاری اداری درخواست,نامه نگاری اداری و رسمی,نامه نگاری اداری درخواست
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان جزوه آموزشی اصول نامه نگاری مکاتبات اداری را مشاهده می نمایید.
جزوه آموزشی اصول نامه نگاری مکاتبات اداری

دانلود جزوه آموزشی اصول نامه نگاری مکاتبات اداری،
در قالب pdf و در 30 صفحه، شامل:

مقدمه
عناصر ارتباط
انواع ارتباط

نقش و آثار ارتباطات در انجام امور

اثرات مالی

اثرات حقوقی

راهنمایی آیندگان برای ادامه امور

تاریخ و قضاوت ها

مستندسازی

نامه های اداری
مشخصات نامه های اداری

اجزای نامه های اداری

سرلوحه نامه

عناوین نامه

متن نامه

امضای نامه

گیرندگان رونوشت

اندازه و ابعاد نامه

انواع نامه های اداری

نامه های اداری از دیدگاه ماهیت کار

نامه های اداری از دیدگاه سطوح ارتباطی

نامه های داخلی

نامه های خارجی

مراحل تهیه نامه های اداری

مقدمات نگارش نامه

تدوین نامه

بررسی پیش نویس

جدول1- وارسی پیش نویس

نمودار شماره1- اجزای مختلف یک نامه

و ...

نامه نگاری اداری

نامه نگاری اداری انگلیسی

نامه نگاری اداری فارسی

نامه نگاری اداری به زبان انگلیسی

اصول نامه نگاری اداری

انواع نامه نگاری اداری

روشهای نامه نگاری اداری

نامه نگاری اداری درخواست

نامه نگاری اداری و رسمی

نامه نگاری اداری درخواست