جزوه آموزشی اصول انتخاب و طراحی سیستم های اعلام حریق (F&G) به زبان انگلیسی|اِل آی

جزوه آموزشی اصول انتخاب و طراحی سیستم های اعلام حریق (F&G) به زبان انگلیسی

دسته بندی فایل: مدیریت ایمنی و بهداشت
کلمات کلیدی مطلب:F&G Fire and Gas, Toxic , Flammable Gas Detector , Layout, Cause and Effect,دتکتور آتش و دود , سیستم اعلام حریق , آلارم
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان جزوه آموزشی اصول انتخاب و طراحی سیستم های اعلام حریق (F&G) به زبان انگلیسی را مشاهده می نمایید.
جزوه آموزشی اصول انتخاب و طراحی سیستم های اعلام حریق (F&G) به زبان انگلیسیجزوه آموزشی اصول انتخاب و طراحی سیستم های اعلام حریق (F&G) به زبان انگلیسی

دانلود جزوه آموزشی اصول انتخاب و طراحی سیستم های اعلام حریق (F&G) به زبان انگلیسی،
در قالب pdf و در 136 صفحه، شامل:

اجزای اصلی سیستم های اعلام حریق و تحوه اتصال آنه
انواع دتکتورهای آتش و گاز (سمی و قابل اشتعال)
دتکتورهای دود (smoke) –Point type/Beam type/EWSD
(انواع، ساختار و نحوه عملکرد، جانمایی و کاربردها، محدودیت ها و نقاط قوت، هزینه های خرید و نصب، دلایل آلارم کاذب)
دتکتورهای حرارت (heat) –Point type/Linear/Sprinkler/ROR
(انواع، ساختار و نحوه عملکرد، جانمایی و کاربردها، محدودیت ها و نقاط قوت، هزینه های خرید و نصب، دلایل آلارم کاذب)
دتکتورهای شعله (flame) –UV/IR/IR3
دتکتورهای گاز قابل اشتعال (flammable gas)-Point type-Beam Type
دتکتورهای گاز سمی (toxic gas)-Point type-Beam Type
انواع آلارم های شنیداری و دیداری و کلیدهای دستی اعلام حریق (معیارهای جانمایی و فواصل و ارتفاع نصب)
مدارک مهندسی مرتبط با طراحی سیستم های اعلام حریق
F&G Layout/F&G Specification/F&G Cause and Effect

F&G Fire and Gas

Toxic

Flammable Gas Detector

Layout

Cause and Effect

دتکتور آتش و دود

سیستم اعلام حریق

آلارم