گزارش کار آزمایش آشنا شدن با دستگاه چرخ‌دنده خورشيدي و بدست آوردن شتاب چرخ‌دنده ها و راندمان دستگاه|اِل آی

گزارش کار آزمایش آشنا شدن با دستگاه چرخ‌دنده خورشيدي و بدست آوردن شتاب چرخ‌دنده ها و راندمان دستگاه

دسته بندی فایل: مکانیک
کلمات کلیدی مطلب:گزارش, کار,آزمايشگاه ,ديناميک ,ماشين,ارتعاشات,چرخ‌دنده‌,خورشيدي,گزارش کار آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات, چرخ‌ دنده‌هاي خورشيدي,دانلود گزارش کار,گزارش کار,گزارش کار مکانیک,آزمایشگاه مکانیک,کوپل‌ چرخدنده
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان گزارش کار آزمایش آشنا شدن با دستگاه چرخ‌دنده خورشيدي و بدست آوردن شتاب چرخ‌دنده ها و راندمان دستگاه را مشاهده می نمایید.
گزارش کار آزمایش آشنا شدن با دستگاه چرخ‌دنده خورشيدي و بدست آوردن شتاب چرخ‌دنده ها و راندمان دستگاهشرح دستگاه:دستگاهي که توضيح داده خواهد شد متشکل از يک دستگاه چرخ‌دنده
خورشيدي مرکب است که مي‌تواند دو نسبت سرعت مختلف بين ورودي و خروجي توليد کند.سيستم چرخ‌دنده روي محوري سوار شده که بوسيله Self Aligning Bearing نگه داشته مي‌شود. دستگاه روي پايه‌اي از فولاد سبک قرار گرفته
است و به همين دليل حداکثر ارتفاعي که وزنه‌ها از زمين مي‌توانند داشته باشند
برابر 40 اينچ (1متر) خواهد بود.اين دستگاه طرحي براي محاسبه راندمان چرخ‌ها و همينطور
اندازه‌گيري گشتاور عکس‌العمل به دست مي‌دهد. با اضافه کردن يک استوانه براي ضبط
همراه با تعدادي ميکروسويچ به مجموعه مي‌توان شتاب اعضاي دوار را نيز محاسبه کرد.

فهرست مطالب:

مقدمههدف آزمایششرح دستگاهواحد بارگذاريواحد ثبت شتاباطلاعاتسرعت استوانهقطر استوانهولتاژ ورودي به دستگاه ثبت , جريان يک فاز متناوبفرکانسولتاژ سوزن ثباتتعيين شتاب زاويه اي با استفاده از آثار ثبت شدهشتاب زاويه ايتئوري آزمايشروش کليکوپل‌ها در سري چرخ‌دنده‌هاي خورشيديروش آزمايشخواسته هامرحله اول: كاليبراسيونمرحله دوم: در
حالت چرخ‌دنده داخلي
D ثابتآزمايش دوم در حالت ثابت بودن چرخ‌دنده G ثابتنمونه محاسبات براي حالت اول که D ثابت استسوالات

گزارش

کار

آزمايشگاه

ديناميک

ماشين

ارتعاشات

چرخ‌دنده‌

خورشيدي

گزارش کار آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات

چرخ‌ دنده‌هاي خورشيدي

دانلود گزارش کار

گزارش کار

گزارش کار مکانیک

آزمایشگاه مکانیک

کوپل‌ چرخدنده