گزارش کار آزمایش آشنا شدن با دستگاه چرخ دنده خورشيدي و بدست آوردن راندمان دستگاه|اِل آی

گزارش کار آزمایش آشنا شدن با دستگاه چرخ دنده خورشيدي و بدست آوردن راندمان دستگاه

دسته بندی فایل: مکانیک
کلمات کلیدی مطلب:دستگاه سیستم چرخدنده ای,آزماشگاه مکانیک,آز مکانیک,رشته مکانیک,سیستم چرخ دنده ای,گزارش کار آزمایشگاه,گزارش کار دستگاه سیستم چرخدنده ای ,گزارش کار آزمایشگاه دستگاه سیستم چرخدنده ای,بدست آوردن شتاب و راندمان دستگاه
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان گزارش کار آزمایش آشنا شدن با دستگاه چرخ دنده خورشيدي و بدست آوردن راندمان دستگاه را مشاهده می نمایید.
گزارش کار آزمایش آشنا شدن با دستگاه چرخ دنده خورشيدي و بدست آوردن راندمان دستگاهمقدمه:گیربکس ها متشکل از مجموعه ای از چرخ دنده ها هستند
که برای تغییر در سرعت و گشتاور خروجی مورد استفاده قرار می گیرند
. به دلیل عوامل مختلفی چون اصطکاك و نصب نامناسب چرخ دنده ها و محور توان در خروجی این جعبه دنده ها افت می کند. در این آزمایش نحوه محاسبه راندمان در جعبه دنده های
خورشیدی و ساده مورد بررسی قرار می گیرد.

فهرست مطالب:

مقدمههدفتئوریكوپلها حد سري چرخ دنده هاي خورشيديشرح دستگاهواحد بار گذاري The Loadcellروش كاليبره كردن واحد بارگذاريمشخصات چرخندهروش انجام آزمايشآزمايش اولچرخنده D ثابتچرخدنده
G ثابتچرخدنده
l ثابتآزمایش دومچرخدنده
G ثابتآزمايش اولمحفظه D
قفل ، بارگذاري روي محفظه Dآزمايش دوممحفظه G قفل ، بارگذاري روي محفظهدستگاه سیستم چرخدنده ای

آزماشگاه مکانیک

آز مکانیک

رشته مکانیک

سیستم چرخ دنده ای

گزارش کار آزمایشگاه

گزارش کار دستگاه سیستم چرخدنده ای

گزارش کار آزمایشگاه دستگاه سیستم چرخدنده ای

بدست آوردن شتاب و راندمان دستگاه